web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

                                                                                           

                                                      

                                          VuLinhTaiLinh World - Video

         

 

                                Lương Sơn B Chc Anh Đi                  Thần Nữ dng Ngũ Linh Kỳ

                               Thuyền ra cửa biển                                Xử n Bng Qu Phi               

                                Bản tnh ca cn đ.                                Thanh X - Bạch X

                                Trảm Trịnh n                                        Ngai vng v tội c

                                 Hn Đế biệt Chiu Qun                       Chuyện tnh T Đắc Kỷ.

                                Xa phu đi sứ                                           Lưu Bị cầu hn Giang Tả (audio)

                               Tiếng hạc lưng trời (audio)                   Nối lại tnh xưa (audio)

                               Qun bin thy(audio)                          Thất tinh mai

                               Gnh cải trạng nguyn                           M Siu bo phụ th

                               Dưới cội bồ đề (audio)                           Phạm Cng Cc Hoa

                               Trinh Nữ Lầu Xanh (audio)                    Nặng gnh giang san (Sn khấu)

                              Trăng thề Vườn Thy(audio)                 Tướng cướp Ngũ Long (audio)

                              Vua Ăn My                                            Tơ hồng vương vấn (audio)

                              Lỡ nhịp cầu duyn                                  Quan m Thị Knh

                             Thi tử Đan giả gi                                 Tnh nước duyn trăng 

                              Bch Cu Kỳ Ngộ                                     Mộc Quế Anh

                              Huyền thoại To Qun (audio)              Lục Vn Tin (audio)

                             Dự Nhượng đả long bo                        Lưỡi gươm sm hối

                             Phan Kim Lin                                       X ng bức tường ru (audio)

                             Bn cầu dệt lụa                                     Phn L Hu ph Ngũ Long Trận

                             Mười lăm năm tnh hận(audio)             Xun về trn đỉnh M Phi

                             Thập tam Thi Bảo                                Triều Vương Quận cha

                             Lưu Bnh Dương Lễ (audio)                   Khng bn tnh em 

                            Tiết Giao đoạt ngọc                               Bao cng tra n Ngũ Thử

                            Đứa con bất đắc dĩ(sn khấu)              Tội của ai

                            Giọt mu oan khin                              Cht phận lnh đnh (audio)

                            Một kiếp bo my(audio)                    Nối dy tơ hồng (audio)

                            Yu cả một đời (audio)                       Yu lầm (audio)

                            Anh xin chọn c đơn (audio)              Vợ v người tnh (audio)

                            Kẻ lừa dối đng yu (audio)               Tiếu lm nữ qui 

                            Một thong đam m(audio)               Hai mảnh tim sầu (audio)

                            Lỡ chuyến đ thương                         Tam đả Chu Ngọc Long

                            Mn nợ tnh xưa                                 Ma xun trở lại

                            Oan Nghiệt                                         La Thng tảo Bắc

                            Mẹ ghẻ con chồng                              Bi kịch một cuộc tnh

                            Một rhời lầm lỡ                                  Trao nhau tnh sầu

                            Chung một tim yu                            Sau cơn mưa bụi

                             Hoa cỏ dại (audio)                             Long Phụng khc

                             Tiếng hạc lưng trời (audio)                C gi Đồ Long

                              Người chồng bội bạc                          Như khi lam chiều

                             Chng La                                          Tro hn

                             Hồn ma c gio Nhạn                         Người khch thương hồ

                             Lm du vợ lớn                                  20 năm một chuyện tnh

                            15 năm tnh hận(audio)                    Nước mắt kẻ sang Tần

                            Vết thương kỷ niệm                          Nối lại tnh xưa

                            Mẹ chồng l mẹ ti                           Chiều đng gi lạnh về

                            Đoạn tuyệt                                        Lu đi tnh i      

                            Bến đợi                                             Lửa tnh đ tắt

                            Tu ra xứ Huế                                  Gi bấc lạnh lng

                            Mẹ                                                    Trn sng hong hn

                          Lệ tnh mong manh                         Đời chưa trang điểm

                          Chi Toi