web space | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

                                          

                                                                    


                                            Chào mửng các bạn đến thăm trang Summary của Website, đây là nơi 
                              tóm tắt sơ lược những vở tuồng mà nghệ sĩ Vũ Linh - Tài Linh đă biểu diễn.
                                  Welcome VuLinhTaiLinh World -Summary
                                                           THẦN NỮ DÂNG NGŨ LINH KỲ
                                       NS. Vũ Linh vai Tiết Ứng Luông
                                                                    NS. Tài Linh vai Thần Nữ
                                                                    NS. Lệ Thủy vai Phàn Lê Huê
                                                                    NS.Thanh Ṭng vai Tiết Đinh San
                                                                    NS. Trường Sơn vai Tổng kỳ
                                                                    NS.Thảo Nguyên vai Điêu Nguyệt Nga
                                                                    NS. Chí Bảo vai Tần Hớn
                                                                    NS. Thanh Sơn vai Ô Lợi Hắc
                                                                    NS. Hồng Nhung vai Tiết Kim Liên
                                                                    NS. Công Minh vai Tô Bửu Đồng
                                                                    NS.Thanh Loan vai Lệ Hoa
                                                                    NS.Bạch Long vai Đậu Nhứt Hổ
                            Trên đường dẹp loạn, Phàn Lê Huê bị thua bất ngờ, bà ra lệnh cho quân lính thu
                                   binh để chờ thời cơ đánh trả. Tiết Ứng Luông - con nuôi của Phàn Lê Huê nóng ḷng đánh
                                   giặc đă căi lệnh của bà cùng Tổng Kỳ xông trận. Bị quân địch bao vây, chàng lọt vào ṿng 
                                   vây tại núi Phụng Hoàng. Tại đây chàng đă hội ngộ cùng Thần Nữ. Thần Nữ vốn là học tṛ
                                  của Lê Sơn Thánh Mẫu, v́ được thầy báo trước có duyên tiền định cùng Tiết Ứng Luông
                                  nên đă lập doanh trại tại núi Phụng Hoàng để đợi chờ chàng. Trai tài gái sắc gặp nhau, cả 
                                  hai đă trộm lệnh song đường đính ước thành thân. Tiết Ứng Luông giă từ quay về doanh trại
                                  với lời hứa sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới nàng.
                                            Khi Tiết Ứng Luông trở về, Phàn Lê Huê vô cùng tức giận và ghép chàng vào tội làm
                                  sai quân pháp, bà ra lệnh đem chàng ra pháp trường xử trảm. Từ chiến trường xa, hay tin, 
                                  Tiết Đinh San vội vă quay về cứu mạng cho con trai. Nhưng ông không biết đây là chủ ư của
                                  Phàn Lê Huê, bà muốn thu phục Thần Nữ - vốn là người con gái đầy đủ sức tài để giúp cho
                                  quân lính của ḿnh. Thần Nữ từ nơi xa hay tin Ứng Luông bị đem ra pháp trường xử trảm
                                  quá đau khổ nàng bèn đem Ngũ Linh Kỳ - vật báu của ḿnh đến xin Phàn Lê Huê tha mạng.
                                  V́ không được chấp thuận nên nàng đă náo loạn công đường. Tuy nhiên chứng kiến t́nh yêu
                                   thương tha thiết của đôi trẻ cùng với tài thao lược của Thần Nữ, bà đă chấp thuận cho Thần
                                  Nữ và Tiết Ứng Luông nên duyên cầm sắt, cùng nhau ra sức dẹp giặc cứu nước.
                                                                                 THẤT TINH MAI
                                                       NS. Vũ Linh vai Hoàng Xuân Trúc
                                                                     NS.Tài Linh vai Liễu Chương Đài
                                                                     NS.Thanh Hằng vai Bạch Xuân Liên
                                                                     NS. Thanh Ṭng vai Lạc Kỳ Quân
                                                                     NS.Thảo Nguyên vai quận chúa Yến Linh
                                                                     NS.Bảo Quốc vai Lục Thất
                                                                     NS.Xuân Yến vai Liễu Phu Nhân
                                                                     NS.Hữu Cảnh vai Liễu Hoằng Khai
                                                 V́ thân mẫu lâm trọng bệnh, tiểu thư Liễu Chương Đài quá lo lắng đă hết ḷng cầu
                                    nguyện khẩn xin Phật trời cứu độ, thương t́nh nàng hiếu thảo, Phật bà Quan Âm hiện ra 
                                    mách bảo nàng phải t́m được Thất Tinh Mai mới mong cứu mạng cho thân mẫu. Bạch 
                                   Xuân Liên - nàng hầu thân tín của Chương Đài t́nh cờ phát hiện nhành mai thất tinh ở gia
                                   trang nhà họ Hoàng. Vừa mừng vừa lo, Chương Đài và Xuân Liên đánh liều đi bẻ trộm hoa.
                                   T́nh cờ trang chủ của Hoàng Gia Trang là Hoàng Xuân Trúc phát hiện ra hai nàng, vốn là
                                   một thư sinh nho nhă, tài hoa, hội ngộ với Liễu Chương Đài, cảm thông hoàn cảnh, chàng
                                  tặng nàng Thất Tinh Mai đem về cứu nguy cho thân mẫu. Cuộc hội ngộ đó như là mối kỳ 
                                  duyên se kết cho Xuân Trúc - Chương Đài cùng hai tiểu đồng dễ thương của họ là Xuân 
                                  Liên và Lục Thất.
                                            Trở về gia trang, Liễu Phu Nhân được Chương Đài kể rơ sự t́nh bèn cho mời Xuân
                                   Trúc đến và thuận t́nh cho Chương Đài cùng chàng kết duyên cầm sắt. Nhưng niềm vui
                                   chua trọn, cha của Chương Đài từ chiến trận trở về đă báo hung tin, v́ thọ ân cứu tử nơi
                                   sa trường ông đă hứa gả Chương Đài cho Ngự đệ Lạc Kỳ Quân. Đau buồn trước nghịch
                                   cảnh , Xuân Trúc bỏ ra đi. Thất vọng, Chương Đài cũng muốn liều ḿnh quyên sinh cho 
                                   trọn nghĩa, Bạch Xuân Liên quyết định hy sinh để giữ hạnh phúc cho Chương Đài, cô tự
                                   nhận là Liễu Chương Đài rồi lên xe hoa về phủ quan Ngự Đệ c̣n Chương Đài th́ bỏ nhà
                                  ra đi t́m Xuân Trúc.
                                           Nói về Hoàng Xuân Trúc, trên đường ngao du, chàng t́nh cờ ra tay cứu một người
                                   con gái bị cướp giữa đường, cô gái đó là quận chúa Yến Linh. Cảm nghĩa của chàng, quận
                                   chúa mời chàng về phủ. Đang lúc buồn v́ mối duyên dang dở, Xuân Trúc chấp nhận lời đề
                                   nghị của nàng. Liễu Chương Đài thân gái một ḿnh bôn ba chẳng may gặp nạn giữa đường 
                                   được  Ngự đệ cứu đưa về phủ, tại đây nàng hội ngộ cùng Xuân Liên, Xuân Trúc. Tất cả 
                                   gặp nhau , mừng mừng tủi tủi...Không chịu nỗi những đau thương, Xuân Liên và Lục Thất 
                                   cùng Xuân Trúc, Chương Đài kể rơ sự t́nh cho Ngự đệ và cầu mong tha thứ.
                                            Cảm thông cho tấm ḷng của các bạn trẻ đă v́ nhau hy sinh và chịu đựng nhiều đau 
                                     khổ, Ngự đệ cùng quận chúa đă tha thứ cho tất cả và tác hợp lương duyên cho Xuân Trúc

                                  cùng Chương Đài, Xuân Liên cùng Lục Thất.